Het is niet mogelijk om de onbetaalde aflossingen binnen de vooropgestelde termijn aan te zuiveren. Kan een afbetalingsplan en/of uitstel van betaling worden toegestaan?

Categorieënnavigatie

Web Content Tags

angle-left Het is niet mogelijk om de onbetaalde aflossingen binnen de vooropgestelde termijn aan te zuiveren. Kan een afbetalingsplan en/of uitstel van betaling worden toegestaan?

Neen, dit is jammer genoeg niet mogelijk. Bij wijze van uitzondering kan u 1 onbetaalde aflossing gespreid over 2 maanden terugbetalen. Indien u 3 volledige of gedeeltelijk onbetaalde aflossingen heeft zal uw krediet worden opgezegd met alle daaraan verbonden negatieve gevolgen van dien.

(Onder andere beslag op lonen en of andere inkomsten, contractuele schadevergoeding, nalatigheidsintresten en een negatieve melding aan Centrale voor Kredieten aan Particulieren bij de Nationale Bank van België.)

Nested Applications

Contact footer

 
CONTACT

Sint-Lazaruslaan 4-10/3
1210 Brussel
02/508.44.40
E-mail