Wat is de looptijd van het contract?

Categorieënnavigatie

Web Content Tags

angle-left Wat is de looptijd van het contract?

De looptijd van het contract bedraagt één jaar met stilzwijgende verlenging op 1 januari.

Het contract loopt ten einde, voor alle waarborgen:

- op de datum van de inwerkingtreding van de opzegging van het contract gesloten tussen de verzekeringsnemer en de verzekeraar;

- op de datum van de definitieve beëindiging van de verzekerde kredietrelatie met de verzekeringsnemer;

- bij het overlijden van de verzekerde.

Nested Applications

Contact footer

 
CONTACT

Sint-Lazaruslaan 4-10/3
1210 Brussel
02/508.44.40
E-mail